مسئولیت های اجتماعی

شايسته یافته ایم علاوه بر توجه به حفظ منافع، از ديگر ابعاد وجودي خود در عرصه جهانِ پيرامون، غافل نشده و تلاش كنیم سهمي در حفظ، ارتقاء و سازندگي جامعه به مثابه جزئي از كلّ ِساختار اجتماعي داشته باشیم. زيرا كه اين گونه مي توان جهاني بهتر، زيباتر و زيبنده تر، آن چنان كه زيستگاهي درخورِ ابناي بشر باشد، فراهم آورد.بر این اساس منشوری چندوجهی شامل حفاظت ازمحیط زیست، مناسبات کارآفرینی و فرهنگی را برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خویش تدوین کرده ایم .

محیط زیست :

تاکید بر تولید محصولات دوست دار محیط زیست ،قابل بازیابی و یا بازیافت و تعریف پروژه های تحقیقاتی کاربردی با رویکرد حفظ منابع تجدید ناپذیر و کاهش مصرف انرژی.

کارآفرینی:

ما اطمینان داریم که بسیاری ازهنرمندان  از استعداد و توانایی بالقوه‌ای در زمینه کارافرینی برخوردار هستند؛ اما ممکن است به دلیل سختی هایی که در این ین مسیر ارزشمند وجود دارد، نتوانند به درستی اهداف خود را عملی کنند و یا پروژه‌های کارآفرینی آن‌ها متوقف گردد. از این رو با همکاری شرکت watercolorist  آلملن ،با آگاهی از مسائل و مشکلات احتمالی در این زمینه، قصد داریم در کنار تحقق رویاهایمان در شادی روز افزون این افراد سهمی داشته باشیم.

فرهنگی :

همه ما میدانیم که کودکان بسیاری از مشکلات جسمی و ذهنی رنج برده و ما از اثر هنر در رشد و بروز استعداد  این کودکان به خوبی آگاهیم .

همواره در صدد بوده ایم با تولید محصولاتی متناسب با شرایط این کودکان ،در ظهور توانمندی ها و به کارگیری قدرت های خارق العاده خدادادی آنها شریک باشم و لبخند رضایت آنان را به تماشا بنشینیم.برای این مهم گام های خود را استوارنموده ایم و از تمام توان خود بهره خواهیم گرفت.