واحد تحقیق و توسعه

ارتقای مستمر کیفیت محصولات، تنوع بخشی به محصولات تولیدی و به روزآوری فرآیند تولید مطابق با آخرین پیشرفت های تکنولوژی، از مهم ترین اهداف ایجاد واحد تحقیق و توسعه در شرکت است. این واحد با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان و متخصصین، و با هماهنگی کامل با واحد تحقیق و توسعه کمپانی watercolorist  آلمان ، به صورت مداوم به مطالعه و بررسی محصولات، بازخوردها و انتظارات مشتریان، الزامات و علائق بازار و نیز فرآیند تولید پرداخته و بر این اساس نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه محصول، تعالی سازمانی و بهبود فرآیند اقدام می نماید.