واحد تولید

مجموعه ما در حال حاضر دارای دو بخش تولید می باشد که از طریق واحد تحقیق و توسعه تغذیه می گردد.

الف : خط تولید تجهیزات و لوازم مورد نیاز هنرمندان

در این واحد ابتدا تهیه و گردآوری استاندارد ها از طریق واحد مهندسی صورت پذیرفته و با هماهنگی واحد محیط زیست نسبت تهیه دستورالعمل های تولید اقدام می گردد.

ب:واحد تولید کاغذ های دست ساز

 فرآیند تولید این واحد بدین شرح است که در قسمت خمیرسازی، مواد اولیه مورد نظر وارد پروسه خمیر سازی شده ،و پس از ترکیب با آب به صورت خمیر در می آید. خمیر تهیه شده جهت جدا سازی ناخالصی ها، به بخش پالایش ارسال شده تا با روش های مکانیکی و شیمیایی، ذرات ناخالصی احتمالی از آن جدا گردند. این خمیر با گذر از چندین مرحله پالایشی و تغلیظ، آماده ورود به مرحله  تولید می شود.اولین مرحله تولید کاغذ «پایانه تر» نام دارد و شامل توری آبگیری، جعبه های وکیوم و رول های آبگیری است که خمیر کاغذ با گذر از آن، مقدار زیادی آب از دست داده و تا حدودی شکل کاغذ می گیرد. سپس کاغذ، وارد قسمت «پرس ها» می شود که نقش آن آبگیری کاغذ از طریق فشار مکانیکی بوده و طی این عملیات خواص فیزیکی کاغذ بهبود می یابد. سپس، کاغذ وارد قسمت «خشک کن ها»
می شود تا از طریق تبادل حرارتی ، آبگیری نهایی شود. کاغذ نهایی در رطوبت استاندارد ، بسته بندی شده تا به صورت محصول نهایی برای ارسال به مشتریان آماده گردد.